Liên hệ

IC âm ly

NE5532AP

Liên hệ

IC âm ly

LM2596HVS

Liên hệ

IC âm ly

AMS1117 5V SMD

Liên hệ

IC âm ly

7815

Liên hệ

IC âm ly

7915

Liên hệ

IC âm ly

7809

Liên hệ

IC âm ly

7909

Liên hệ

IC âm ly

7905

Liên hệ

IC âm ly

7808

Liên hệ

IC âm ly

7824

Liên hệ

IC âm ly

LM2596 5V

Liên hệ

IC âm ly

LM2596 ADJ SMD

Liên hệ

IC âm ly

LM2576 5V SMD

Liên hệ

IC âm ly

LM2576 5V

Liên hệ

IC âm ly

LM2576 ADJ SMD

Liên hệ

IC âm ly

LM1117 3.3V

Liên hệ

IC âm ly

LM317

Liên hệ

IC âm ly

AMS1117-3.3V

Liên hệ

IC âm ly

NJM7812FA

Liên hệ

IC âm ly

7805A JRC

Liên hệ

Linh kiện Audio

Cặp sò: TTA1943/TTC5200

Liên hệ

Linh kiện Audio

Cặp sò NJW0302G/NJW0281G

Liên hệ

Linh kiện Audio

Cặp sò MN1526/MP1526

Liên hệ

Linh kiện Audio

Module Optical

91.500 

Linh kiện Audio

Moudle Bluetooth 4.0

31.500 

IC âm ly

FV-01

250.000 

IC âm ly

T62M0001A

23.000 
85.900 

Linh kiện Audio

2SA1943 – 2SC5200

35.600 
27.500 
7.998