Linh kiện điện tử

C3216JB1H475K160AB

13.722 

Linh kiện điện tử

GRM21BR71H474KA88K

12.231 

Linh kiện điện tử

GRT31CR61H225KE01L

24.686 

Linh kiện điện tử

GCM21BR71E104KA37L

7.690 

Linh kiện điện tử

GCE21BR71H104KA01L

7.265 

Linh kiện điện tử

APXA160ARA181MJ80G

33.418 

Linh kiện điện tử

GCM21BR72A104KA37L

654 

Linh kiện điện tử

1.5KE300CA

20.597