Linh kiện điện tử

C3216JB1H475K160AB

13.722 

Linh kiện điện tử

GRM21BR71H474KA88K

12.231 

Linh kiện điện tử

GRT31CR61H225KE01L

24.686 

Linh kiện điện tử

GCM21BR71E104KA37L

7.690 

Linh kiện điện tử

GCE21BR71H104KA01L

7.265 

Linh kiện điện tử

APXA160ARA181MJ80G

33.418 

Linh kiện điện tử

EEU-ED2G470S

19.357 

Linh kiện điện tử

10SVPE220M

50.062 

Linh kiện điện tử

6SVP47M

25.058 

Linh kiện điện tử

100SXV15M

56.667 

Linh kiện điện tử

RDER71H105K2K1H03B

Liên hệ

Linh kiện điện tử

B32652A4104J189

7.039 

Linh kiện điện tử

UVZ2V4R7MPD

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GCM31MR71H105KA55L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GCM21BR72A104KA37L

654 

Tụ điện

EEC-S0HD334H

15.220 

Linh kiện điện tử

GRM31CR61C226ME15L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GCM31CR71C106KA64L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

T491A106K006AT

2.705 

Tụ điện

CL21C180JBANNNC

268 

Linh kiện điện tử

GRM216R71H103KA01D

361 

Tụ điện

UVR1H332MRD6

38.300 

Tụ điện

10SVPE220M

27.000 

Tụ điện

6SVP47M

13.150 

Linh kiện điện tử

CC1206KKX7RDBB102

3.312 

Linh kiện điện tử

100SXV15M

29.346 

Linh kiện điện tử

UPW1H222MHD

22.117 

Linh kiện điện tử

GRM319R61E475KA12D

3.991 

Tụ điện

GRT188R61H105KE13D

1.097 

Linh kiện điện tử

GRM21A5C2E180JW01D

1.631 

Linh kiện điện tử

T491A105K025AT

2.209 

Linh kiện điện tử

GRM21BR61E225KA12K

Liên hệ