Linh kiện điện tử

ABLS-8.000MHZ-B4-T

4.019 
4.000 
6.400