Điện trở

06035L104K4T2A

4.677 

Tụ điện

08055U101JAT2A

6.023