Bộ khuếch đại, Bộ đếm, Bộ điều khiển

Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX2N-10GM

Liên hệ

Module, Màn hình

Module Mitsubishi QX40

Liên hệ

Module, Màn hình

Module Mitsubishi QY10

Liên hệ

Module, Màn hình

Module mạng QJ61BT11N

Liên hệ

Module, Màn hình

HMI GT2105-QTBDS Mitsubishi

Liên hệ
Liên hệ

Module, Màn hình

Module FX-16E-TB Mitsubishi

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Vật tư công nghiệp

Module IGBT CM200DU-12F

Liên hệ
Liên hệ

Linh kiện điện tử

RA33H1516M1

Liên hệ