Linh kiện điện tử

GRM21BR71H474KA88K

12.231 

Linh kiện điện tử

GCM21BR71E104KA37L

7.690 

Linh kiện điện tử

RDER71H105K2K1H03B

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GCM31MR71H105KA55L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GCM21BR72A104KA37L

654 

Linh kiện điện tử

GRM31CR61C226ME15L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GCM31CR71C106KA64L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GRM216R71H103KA01D

361 

Linh kiện điện tử

GRM319R61E475KA12D

3.991 

Tụ điện

GRT188R61H105KE13D

1.097 

Linh kiện điện tử

GRM21A5C2E180JW01D

1.631 

Linh kiện điện tử

GRM21BR61E225KA12K

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GRM216R71H103KA01D

361 

Linh kiện điện tử

GRM32ER71E226KE15L

13.456 

Linh kiện điện tử

GCM2165C1H331JA16D

3.897