Diode

1N4733ATR

1.964 

Diode

1N4752ATR

1.878 

Linh kiện điện tử

KSC1815YTA

1.600 

Diode

1N4148TA

542 
2.374 
4.400 

Điện trở

80SQ045NRLG

8.798 

Diode

BAS21LT3G

973 
11.718 

Linh kiện điện tử

BC856BLT1G

2.725 

Transistor, Mosfet

BSS138LT3G

4.551