Bộ điều khiển nhiệt độ ANC-605

Liên hệ

Model: ANC-605

Range: ±50°C

Input: PT

Output: Relay

Action: ON/OFF+ALM