Cảm biến siêu âm UB4000-F42-I-V15

Liên hệ

Sensor ultrasonic; Range: 200÷4000mm; analogue 4-20mA; -25÷70°C