Cáp linh hoạt FFC

Liên hệ

FFC 30 pin 0.5 pitch 150mm

FFC 16 pin 1.0 pitch 150 mm