Quạt K3G097-AK34-43

Liên hệ

Blowers & Centrifugal Fans EC Centrifugal Blower, 97mm, 24VDC, 1216CFM