RA33H1516M1

Liên hệ

• Enhancement-Mode MOSFET Transistors
(IDD 0 @ VDD=12.5V, VGG=0V)
• Pout>33W, T>50% @ VDD=12.5V, VGG=5V, Pin=10mW
• Broadband Frequency Range: 154-164MHz
• Module Size: 46 x 14.4 x 6.3 mm

 

Danh mục: , Từ khóa: , Nhà sản xuất: