Sensor QS30LLPQ

Liên hệ

Photoelectric Sensor, QS30 Series, World-Beam, Retroreflective, 18m, NPN / PNP, 10-30V, Connector.
Hàng chính hãng: Banner Engineering Corporation.
Hàng mới: 100%