BLM41PG600SH1L

6.258 

Ferrite Beads 1806 60ohms Power Supply Tape

Mã: ANC000106 Danh mục:
Thông tin liên hệ nhanh