Linh kiện điện tử

Rơ le bảo vệ pha Omron K8DS-PH1

Liên hệ

Linh kiện điện tử

Rơ le trung gian Schneider RXM2AB2P7

Liên hệ

Linh kiện điện tử

Relay bán dẫn Arthur JGX-1D4840A

Liên hệ
Liên hệ

Linh kiện điện tử

CSR1206FKR750

Liên hệ
Liên hệ

Ăng ten

TDJ-0727DSAL

Liên hệ

Linh kiện điện tử

RA33H1516M1

Liên hệ
Liên hệ

Cảm biến, Cuộn hút, Dây cáp

Công tắc áp suất EDS 345-1-250-000

Liên hệ

Cảm biến, Cuộn hút, Dây cáp

Công tắc áp suất GW500A6

Liên hệ

Linh kiện điện tử

FF200R12KT3 IGBT INFINEON

Liên hệ

Linh kiện điện tử

Time Delay Relays H3BF-N8

Liên hệ

Linh kiện điện tử

MRF6VP21KH

Liên hệ
85.900 
27.500 
7.998 

Linh kiện điện tử

KSC2333YTU

8.250 

Linh kiện điện tử

C3216JB1H475K160AB

13.722 
5.356 

Linh kiện điện tử

GRM21BR71H474KA88K

12.231 

Linh kiện điện tử

GRT31CR61H225KE01L

24.686 

Linh kiện điện tử

GCM21BR71E104KA37L

7.690 

Linh kiện điện tử

GCE21BR71H104KA01L

7.265 

Linh kiện điện tử

APXA160ARA181MJ80G

33.418 

Linh kiện điện tử

744770122

51.706 

Linh kiện điện tử

SEN-09405

131.254 

Linh kiện điện tử

3362P-1-103LF

20.682 

Linh kiện điện tử

BAS20HT1G

4.773 

Connector

OSTYK44102030

17.976 

Connector

OSTYK44103030

25.816 

Linh kiện điện tử

IPD65R600C6BTMA1

41.338