Linh kiện điện tử

CSR1206FKR750

Liên hệ

Linh kiện điện tử

Cầu chì HDLRS3-400

Liên hệ

Ăng ten

TDJ-0727DSAL

Liên hệ

Transistor, Mosfet

RA33H1516M1

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Linh kiện điện tử

FF200R12KT3 IGBT INFINEON

Liên hệ
Liên hệ

Linh kiện điện tử

MRF6VP21KH

Liên hệ

Linh kiện điện tử

RC2004A-FHW-ESX

205.650 

Linh kiện điện tử

2SC2922 – 2SA1216

85.900 

Linh kiện điện tử

NJW0302G – NJW0281G

27.500 

Linh kiện điện tử

NJM5532DD

7.998 

Công tắc

A8L-21-11N2

57.200 
58.200 
45.600 
121.500 

Linh kiện điện tử

VL-2330/HFN

133.500 

Công tắc

B3F-4055

5.000 

Linh kiện điện tử

KSC2333YTU

8.250 

Linh kiện điện tử

C3216JB1H475K160AB

13.722 

Linh kiện điện tử

LY R976-PS-36

5.356 

Linh kiện điện tử

GRM21BR71H474KA88K

12.231 

Linh kiện điện tử

GRT31CR61H225KE01L

24.686 

Linh kiện điện tử

GCM21BR71E104KA37L

7.690 

Linh kiện điện tử

GCE21BR71H104KA01L

7.265 

Linh kiện điện tử

STM32F042F4P6

57.805 

Linh kiện điện tử

APXA160ARA181MJ80G

33.418 

Linh kiện điện tử

744770122

51.706 

Linh kiện điện tử

SEN-09405

131.254 

Linh kiện điện tử

3362P-1-103LF

20.682