Linh kiện điện tử

RA33H1516M1

Liên hệ

Linh kiện điện tử

FF200R12KT3 IGBT INFINEON

Liên hệ

Linh kiện điện tử

MRF6VP21KH

Liên hệ

Linh kiện điện tử

KSC2333YTU

8.250 

Linh kiện điện tử

SMMBT2907ALT1G

3.057 

Linh kiện điện tử

KSC1815YTA

1.600 

Linh kiện điện tử

TPC817C C9G

Liên hệ

Linh kiện điện tử

ULN2068B

35.108 

Transistor, Mosfet

BSS138LT3G

4.551