FM13W6S5R-2563

1.239.464 

D-Sub Mixed Contact Connectors 13 CONT/7 FIXED R/A- SOCKET #4 SHELL

Mã: ANC000198 Danh mục:
Thông tin liên hệ nhanh