Quạt tản nhiệt R2E133-BH66-07

Liên hệ

Blowers & Centrifugal Fans AC Backward Curved Motorized Impeller

 

Danh mục: Nhà sản xuất: