SXA-001T-P0.6

1.069 

CONN CONTACT XA 28-22 AWG

Mã: ANC000216 Danh mục: