Linh kiện điện tử

C3216JB1H475K160AB

13.722 

Linh kiện điện tử

GRM21BR71H474KA88K

12.231 

Linh kiện điện tử

GCM21BR71E104KA37L

7.690 

Linh kiện điện tử

GCE21BR71H104KA01L

7.265 

Linh kiện điện tử

APXA160ARA181MJ80G

33.418 

Linh kiện điện tử

GCM31MR71H105KA55L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GCM21BR72A104KA37L

654 

Linh kiện điện tử

GRM31CR61C226ME15L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GCM31CR71C106KA64L

Liên hệ

Linh kiện điện tử

T491A106K006AT

2.705 

Linh kiện điện tử

GRM216R71H103KA01D

361 

Tụ điện

UVR1H332MRD6

38.300 

Tụ điện

10SVPE220M

27.000 

Tụ điện

6SVP47M

13.150 

Linh kiện điện tử

CC1206KKX7RDBB102

3.312 

Linh kiện điện tử

100SXV15M

29.346 

Linh kiện điện tử

UPW1H222MHD

22.117 

Linh kiện điện tử

GRM319R61E475KA12D

3.991 

Tụ điện

GRT188R61H105KE13D

1.097 

Linh kiện điện tử

GRM21A5C2E180JW01D

1.631 

Linh kiện điện tử

CC0805DRNP09BN6R0

1.193 

Linh kiện điện tử

GRM21BR61E225KA12K

Liên hệ

Linh kiện điện tử

GRM216R71H103KA01D

361 

Tụ điện

WP4S-3R9JA1

19.033 

Linh kiện điện tử

GRM32ER71E226KE15L

13.456 

Tụ điện

MKS4G036805D00JSSD

21.501 

Linh kiện điện tử

GCJ32DR72A225KA01L

36.789 

Tụ điện

LR1F51R

4.224 

Tụ điện

08055C474M4Z2A

6.895 

Tụ điện

C0805F104K5RACTU

3.870 

Tụ điện

C0805C221J5GAC

1.363 

Tụ điện

08055A151J4T4A

3.352